Vrácení zboží a reklamace

Odstoupit od smlouvy můžete v 14denní zákonné lhůtě.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určenátřetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným e-shopu Global import service s.r.o., Pražská 6/22, 278 01 Kralupy nad Vltavou, office@gis-silencers.com (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět na adresu Global import service s.r.o., Pražská 6/22, 278 01 Kralupy nad Vltavou nebo je předejte na adrese provozovny v areálu Balak a.s., Minická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zbožíodešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetněnákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jinýnež námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platebníprostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Pokud chcete zboží reklamovat z důvodu materiálové, či výrobní vady, přiložte kopii prodejního dokladu a vyplněný reklamační formulář.

 

Potvrzení o přijetí reklamovaného zboží obdrží zákazník e-mailem nebo v písemné formě bezprostředně po osobním předání zboží na provozovně nebo e-mailem po přijetí zásilky s reklamovaným zbožím. Nejpozději však do třípracovních dnů od doručení zboží jakýmkoli způsobem. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován nejdéle do 3 dnů od přijetí zboží. Zpravidla se snažíme reklamaci vyřídit v co nejkratší lhůtě.